VI EDYCJĘ SZKOŁY MEDIATORÓW – NABÓR

Szanowni Państwo, Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, zaprasza na  VI EDYCJĘ SZKOŁY MEDIATORÓW – Serdecznie zapraszamy       

0 komentarzy

Wspieranie polubownych metod rozwiazywania sporów

Szanowni Państwo mediatorzy Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie Uprzejmie zwracamy uwagę, iż od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiazywania sporów. Ustawa ta wprowadza szereg zmian związanych z mediacjami i funkcjonowaniem mediatorów. Ważne jest by się Państwo z nią zapoznali, w szczególności z rozdziałem 6a ww. ustawy – stali mediatorzy, Przeczytaj więcej

0 komentarzy

Mediacje w Ośrodku Mediacyjnym

Mediacje w naszym ośrodku przeprowadzane są tylko przez profesjonalnych mediatorów z doświadczeniem. Są to osoby godne zaufania, dbające zawsze o dobro obydwu stron. Mediacje odbywają się w neutralnym, spokojnym otoczeniu, w budynku Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, przy ulicy Miłocińskiej 40, położonej z dala od zgiełku centrum miasta, w otoczeniu przepięknego, zabytkowego parku. Termin mediacji dostosowywany jest indywidualnie do Państwa możliwości, jeśli istnieje taka potrzeba mogą Przeczytaj więcej

0 komentarzy

Utworzenie Ośrodka Mediacyjnego

W dniu 7 sierpnia 2012 roku powstał Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Został on powołany Zarządzeniem Rektora nr 21/2012 po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie wyrażonej uchwałą nr 10/2012.

0 komentarzy